Som diferents, Som com tú!

Unió Sindical de Comandaments Operatius Mossos d’Esquadra

PROPOSTES DE MILLORES PER A L’ESCALA INTERMÈDIA EN EL MARC DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

 

Com ja sabreu a través dels diversos comunicats publicats, els sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra i l’Administració hem iniciat les negociacions per a les millores laborals del nostre col·lectiu.

Aquestes millores són d’afectació directa a tots els agents del Cos de Mossos d’Esquadra, i des de la unió sindical de sindicats majoritaris, a la reunió del passat dos de juny, hem presentat un seguit de propostes de millores específiques pels agents de l’escala intermèdia. Com bé sabeu, la negociació va per blocs, i a mesura que avancin les negociacions, presentarem la resta de punts.

Així doncs, les mesures proposades per l’escala intermèdia han estat:

1.- Canvi del grup C al B. L’acord de jubilació de 2020 contempla l’homologació de les formacions de l’ISPC per passar l’escala intermèdia al GRUP B. La demora en els tràmits perjudica l’escala intermèdia en l’àmbit operatiu i econòmic, per tant, cal buscar una solució i efectuar el canvi de grup per reconèixer la importància de l’escala intermèdia dins Cos. La responsabilitat que assumeixen i retribuir-ho econòmicament els imports corresponents al grup B, sense deixar els treballs per l’homologació de les formacions de l’ISPC. En cas de requerir algun canvi normatiu per a la seva implementació, caldria aplicar un mòdul econòmic de 277 euros fins a la finalització dels tràmits del canvi de grup.

2.- Complement circumstancial de Cap de Torn dins l’escala intermèdia i aplicar un mòdul econòmic de 150 euros.

3.- Reconeixement dins de l’escala intermèdia de la figura dels CAPS DE GRUP/ COORDINADORS/SOTSCAPS D’UNITAT, amb un mòdul econòmic de 150 euros.

4.- Complement circumstancial de disponibilitat al telèfon pels comandaments de l’escala intermèdia que tinguin l’obligació de portar sempre un telèfon de l’administració, creant un mòdul de 100 euros.

5.- Complement de càrrega de treball a determinar pel lloc de destinació, en 3 nivells segons ítems objectius com poden ser (incidents, serveis, detinguts, diligències instruïdes, requeriments judicials complimentats, patrulles gestionades) amb tres mòduls, depenent del nivell: Nivell 1 mòdul de 75 euros, mòdul 2 120 euros i mòdul 3 150 euros.

6.- Compensació per treball en festius assenyalats. S’ha cregut necessari diferenciar en tres les classes de festius, NADAL, FESTIUS ASSENYALATS i festius ENTRE SETMANA. Amb uns imports de 300€, 200€ i 100€ respectivament.

COM SEMPRE, US MANTINDREM INFORMATS!!!
LA UNIÓ FARÀ LA FORÇA

Barcelona, 14-06-2023

Share This Post

Posts Relacionats

USCOP